keskiviikko 24. elokuuta 2011

29 Raamatun kertomusta digitarinoiksi

Päivänsalo,P., Päivänsalo, K. & Hellström, M. (1995).
Raamatun lukukirja. Espoo: Weilin + Göös.

TÄMÄN blogin lastuiksi tulee Auroran koulun 5a- ja 5c-luokkien tekemiä  digitarinoita Vanhan testamentin kertomuksista. Kytkemme siis ikiaikaisten kertomusten opetteluun uusinta teknologiaa.

Olen itse ollut mukana työryhmässä, joka laati WSOY:lle opetuksen tueksi tarkoitetun oppimateriaalin "Raamatun lukukirja". Lähdemme siitä liikkeelle. Opettelemme tarinat, ja kerromme ne uudelleen omalla tavallamme, joskus näytellen, joskus kuulokuvina, ppt-esityksinä.... Joidenkin kertomusten osalta  lähdemme liikkeelle vanhoista kuvatauluista, jopa rainoista. Jotkut kertomuksista kerromme pieteetillä, jotkut siirrämme ajassa tai paikassa toisaalle. Osan kertomuksista teemme kaikki yhdessä, osan pienemmissä ryhmissä.

Tavoite on tuottaa lukuvuoden aikana kaikki 29 lukukirjan kertomusta. Meidän ja  kaikkien muiden iloksi ja opetukseksi.

HUHTIKUUSSA on ihanaa todeta, että lapset paneutuivat työhön niin suurella innolla, että tarinoita jää vielä kuudennellakin luokalla työstettäviksi,

1 kommentti: