keskiviikko 24. elokuuta 2011

29 Raamatun kertomusta digitarinoiksi

Päivänsalo,P., Päivänsalo, K. & Hellström, M. (1995).
Raamatun lukukirja. Espoo: Weilin + Göös.

TÄMÄN blogin lastuiksi tulee Auroran koulun 5a- ja 5c-luokkien tekemiä  digitarinoita Vanhan testamentin kertomuksista. Kytkemme siis ikiaikaisten kertomusten opetteluun uusinta teknologiaa.

Olen itse ollut mukana työryhmässä, joka laati WSOY:lle opetuksen tueksi tarkoitetun oppimateriaalin "Raamatun lukukirja". Lähdemme siitä liikkeelle. Opettelemme tarinat, ja kerromme ne uudelleen omalla tavallamme, joskus näytellen, joskus kuulokuvina, ppt-esityksinä.... Joidenkin kertomusten osalta  lähdemme liikkeelle vanhoista kuvatauluista, jopa rainoista. Jotkut kertomuksista kerromme pieteetillä, jotkut siirrämme ajassa tai paikassa toisaalle. Osan kertomuksista teemme kaikki yhdessä, osan pienemmissä ryhmissä.

Tavoite on tuottaa lukuvuoden aikana kaikki 29 lukukirjan kertomusta. Meidän ja  kaikkien muiden iloksi ja opetukseksi.

HUHTIKUUSSA on ihanaa todeta, että lapset paneutuivat työhön niin suurella innolla, että tarinoita jää vielä kuudennellakin luokalla työstettäviksi,

1. Alussa Jumala loi


Tuotoksen deadline: Syyskuu 2011. Ensimmäinen versio tässä. Ensi viikolla hiotaan loppuun.

OPETTAJAN SUUNNITELMA

Tarina-metodissa on useita vaiheita. 1) Tarina otetaan haltuun niin, että sen juju ymmärretään. 2) Pohditaan, miten me esitämme tarinan.  Tuotos voi olla monenlainen. 3) Kääritään hiat ja ruvetaan töihin.
Yhteen tarinaan tarvitaan noin kolmen viikon toinen uskonnontunti.

Tämä ensimmäinen  kertomus luetaan niin, että samalla opitaan  ns. dramaturginen lukutapa. Teksti luetaan vuorotellen ääneen, ja samalla  hahmotetaan kahta asiaa: juonen kulkua ja  kertomuksen eri hahmoja.

Juoni on kertomuksen punainen lanka. Pyrimme tiivistämään sen ns. faabeliin, kaavaan, josta on riisuttu kaikki yksityiskohdat. Esim. 7 veljestä voisi kuulua: " Joukko miehiä lähtee pakoon,  mutta aikansa piileskeltyään, palaa."

Juonen kulussa on kaksi mallia. Oppilaat saavat vastaukset esittämiinsä ymmärtämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin.

Traaginen juonikaavio.  Päähenkilö yrittää
jotain itselleen arvokasta  ja tuhoutuu.Juonimalli2, jossa  päähenkilö pyrkii johonkin,
kokee vastoinkäymisiä ja  onnistumisia.


Roolianalyysi

Tarinoissa on yleensä tietyt roolit: konna, sankari, uhri ja apulaiset. Tarinan ymmärtämisen kannalta on tärkeää, mikä rooli kullakin on. Juoni voi olla esim. (1) Sankari pelastaa apulaisineen uhrin konnan kynsistä. (2) Sankari yrittää pelastaa uhria, mutta epäonnistuu, koska apulaiset pettävät jne.

Hahmoja tutkitaan roolianalyysin keinoin. 1. Mitä henkilö tekee? 2. Mitä hän sanoo? 3. MItä muut sanovat hänestä. Millainen on on? Mihin hän pyrkii? Millainen on hänen suhteensa muihin hahmoihin (piirrämme sosiogrammin).

Tuotos

Teksti luetaan vielä ymmärtämisen jälkeen niin, että  siitä etsitään tarvittavat kuva- ja äänielemenit. Tämä ensimmäinen tehtävä tehdään niin, että kaikki ryhmät kertovat  saman tarinan.  Oppilaat jaetaan tuotantoryhmiin, joiden on  laadittava suunnitelma seuraavaksi uskonnontunniksi. Suunnitelmasta ilmenee, kuinka ryhmä aikoo tarinan kertoa.

Kun kertomus on hahmotettu, tuotantoryhmä ratkaisee, miten se  kerrotaan  eteenpäin.  Kuulokuvana? Videoituna näytelmänä? Animaationa? Nukkenäytelmänä? Tanssina?  Sävellyksenä? Ääneenluettuna kuvarsarjana?  Uutisena? Sarjakuvalehtenä?  Eri ryhmät  halutessaan eri keinoin.  Ryhmä listaa taidot, jotka täytyy hankkia, ja ne hankitaan.

OPETTAJAN RAPORTTI

Tässä ensimmäisessä kertomuksessa kuvataan seitsemää päivää.  Kukin tuotantoryhmä kummaltakin luokalta sai yhden.  Toinen tekee kuvan toinen äänet.  Tuotosvaihe on viikon kuluttua. MH


OPPILAIDEN RAPORTTI: (kun tuotokset ovat valmiit, kun tuotantoryhmät lähettävät  blogiin oman raporttinsa).

2.Ihminen

Syyskuu 2011

TÄMÄ Raamatun kertomus ihmisen luomisesta yhdistettiin kertomukseen paratiisista karkoittaminen.

3. Pahuus

(1) TÄSSÄ  Ensimmäinen clipsi: Paratiisista karkoittaminen Eevan kertomana.  21.11.11

TEIMME ensin ryhmissä kolmi-ulotteiset paratiisit. Sitten osa oppilaista teki käärmeitä. Lopuksi jokainen oppilas kertoi Paratiisista karkottaimisen roolissa. Rooleja olivat: kääme, Aatami ja Eeva. Kunkin kertomus äänitettiin, ja äänet pudotettiin paratiisin kuviin.

(2) ALLA toinen clipsi. Siinä Aatami kertoo oman versionsa. 22.11.11.(3) Ja tässä vihdoin kolmas klipsi: Käärmeen kertomus.

6. Taivaaseen asti ulottuva torni


BABELIN  tornin teko on aloitettiin marraskuun lopulla. Oppilaiden tehtävänä oli tehdä sekä kolmiulotteinen torvi että koota aineistoa kielten sekamelskaan. Työ jatkui hyvinkin vielä joulukuussa.

TYÖN valmistuminen siirtyi keväälle. Huhtikuussa rakensimme omat Babelin tornimme. Äänitimme niihin vielä kielten sekamelskan.

5. Arkki


Lokakuu 2011

RAAMATUN kertomus Noakin arkista on nyt työn alla.  Päätimme tehdä kollaasin arkista ja sen eläimistä.  18.11. kukin oppilas hahmotteli oman eläimensä.  Osa oppilaista tekee kaksiulotteista arkkia. Ensi kerroilla liitämme eläimet (kaksi kutakin lajia) arkkiin. Kuvaamme kollaasin. Voi olla, että liitämme siihen vielä musiikkia.

Huhtikuu 2012

Työt kuvattiin  ja kuviin liitettiin laulu oman bändin  säestyksellä  maaliskuussa 2012.

4. Kateus ja vihaRAAMATUN kertomus Aataminja Eevan kahden pojan Kainin ja Abelin tragediasta muunnetiin varjoteatteriksi. Kyseessä on murhatarina. Oppilaat tuottivat tarinasta esityksen varjoilla ja pienillä äänitehosteilla. Katsoimme yhdessä kaikki alkuperäiset esitykset. Ylläoleva, iMoviellä tehty traileri on kooste esityksistä. Sen on tehnyt rehtori.