keskiviikko 24. elokuuta 2011

1. Alussa Jumala loi


Tuotoksen deadline: Syyskuu 2011. Ensimmäinen versio tässä. Ensi viikolla hiotaan loppuun.

OPETTAJAN SUUNNITELMA

Tarina-metodissa on useita vaiheita. 1) Tarina otetaan haltuun niin, että sen juju ymmärretään. 2) Pohditaan, miten me esitämme tarinan.  Tuotos voi olla monenlainen. 3) Kääritään hiat ja ruvetaan töihin.
Yhteen tarinaan tarvitaan noin kolmen viikon toinen uskonnontunti.

Tämä ensimmäinen  kertomus luetaan niin, että samalla opitaan  ns. dramaturginen lukutapa. Teksti luetaan vuorotellen ääneen, ja samalla  hahmotetaan kahta asiaa: juonen kulkua ja  kertomuksen eri hahmoja.

Juoni on kertomuksen punainen lanka. Pyrimme tiivistämään sen ns. faabeliin, kaavaan, josta on riisuttu kaikki yksityiskohdat. Esim. 7 veljestä voisi kuulua: " Joukko miehiä lähtee pakoon,  mutta aikansa piileskeltyään, palaa."

Juonen kulussa on kaksi mallia. Oppilaat saavat vastaukset esittämiinsä ymmärtämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin.

Traaginen juonikaavio.  Päähenkilö yrittää
jotain itselleen arvokasta  ja tuhoutuu.Juonimalli2, jossa  päähenkilö pyrkii johonkin,
kokee vastoinkäymisiä ja  onnistumisia.


Roolianalyysi

Tarinoissa on yleensä tietyt roolit: konna, sankari, uhri ja apulaiset. Tarinan ymmärtämisen kannalta on tärkeää, mikä rooli kullakin on. Juoni voi olla esim. (1) Sankari pelastaa apulaisineen uhrin konnan kynsistä. (2) Sankari yrittää pelastaa uhria, mutta epäonnistuu, koska apulaiset pettävät jne.

Hahmoja tutkitaan roolianalyysin keinoin. 1. Mitä henkilö tekee? 2. Mitä hän sanoo? 3. MItä muut sanovat hänestä. Millainen on on? Mihin hän pyrkii? Millainen on hänen suhteensa muihin hahmoihin (piirrämme sosiogrammin).

Tuotos

Teksti luetaan vielä ymmärtämisen jälkeen niin, että  siitä etsitään tarvittavat kuva- ja äänielemenit. Tämä ensimmäinen tehtävä tehdään niin, että kaikki ryhmät kertovat  saman tarinan.  Oppilaat jaetaan tuotantoryhmiin, joiden on  laadittava suunnitelma seuraavaksi uskonnontunniksi. Suunnitelmasta ilmenee, kuinka ryhmä aikoo tarinan kertoa.

Kun kertomus on hahmotettu, tuotantoryhmä ratkaisee, miten se  kerrotaan  eteenpäin.  Kuulokuvana? Videoituna näytelmänä? Animaationa? Nukkenäytelmänä? Tanssina?  Sävellyksenä? Ääneenluettuna kuvarsarjana?  Uutisena? Sarjakuvalehtenä?  Eri ryhmät  halutessaan eri keinoin.  Ryhmä listaa taidot, jotka täytyy hankkia, ja ne hankitaan.

OPETTAJAN RAPORTTI

Tässä ensimmäisessä kertomuksessa kuvataan seitsemää päivää.  Kukin tuotantoryhmä kummaltakin luokalta sai yhden.  Toinen tekee kuvan toinen äänet.  Tuotosvaihe on viikon kuluttua. MH


OPPILAIDEN RAPORTTI: (kun tuotokset ovat valmiit, kun tuotantoryhmät lähettävät  blogiin oman raporttinsa).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti